top of page

Petr Nikl: Blázníček (pásmo písní a básní s následnou besedou)

(2. 10. 2012, Dům umění města Brna)

Petr Nikl (*1960) je český vizuální umělec a divadelník. Jeho autorské obrazové knihy, které postupně vydává nakladatelství Meander a Aulos, jsou mnohdy syntézou textů z dob studií na AVU a nových kreseb či naopak. Je pro něj přirozené prolínání oborů v rámci jednoho zájmového tématu. Za své knihy získal již řadu ocenění.

Úryvek z přednášky:

Kniha je pro mě sdělovací komplex, vnímaný všemi smysly, spojuje text s obrazem, tvoří hmatový objekt, šustí a voní. Mám rád suchost papíru, vůni tiskových barev. Knížka je objekt, který slučuje mnoho výrazových prostředků tak, aby pokud možno jeden druhému nevadily, aby se vzájemně umocňovaly.

bottom of page