top of page
  • Obrázek autoraaktuality

BookVision 2023 / vernisáž / vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže

Ateliér Knižní design Fakulty umění Ostravské univerzity pořádá již podruhé mezinárodní soutěž autorských knih pro studenty vysokých uměleckých

škol a pedagogických fakult. Na vernisáži výstavy ve středu 24. 5. 2023

v GAFU v Ostravě proběhne vyhlášení vítězných a oceněných prací.

Výstava potrvá do 23. 6. 2023.Výstava BookVison 2023 prezentuje výběr z mnoha přihlášených prací studentů

z České republiky i ze zahraničí. Soutěž prezentuje studentskou tvorbu autorských knih

v nejširším slova smyslu, ale také knih-objektů a dalších knižních artefaktů, které pojímají knihu jako médium pro volnou uměleckou tvorbu.


BookVision 2023

24. 5. – 23. 6. 2023

Galerie Fakulty umění (GAFU)

Černá louka 3398, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

„Knih se jen tak nezbavíme.“ Citátem Umberta Eca by se dal shrnout druhý ročník mezinárodní studentské soutěže BookVision. Tento ročník zaznamenal výrazný (trojnásobný) nárůst přihlášených studentských prací i zapojení celkově (dvojnásobně) více škol z České republiky i ze zahraničí oproti minulému ročníku. Studenti přihlásili celkem 108 prací, z nichž odborná porota vybrala 62 prací pro společnou výstavu a také vítězné a další oceněné práce. Mimo české a slovenské školy se zapojili studenti z Polska, Ukrajiny, Belgie, Švýcarska a Španělska.


Zdá se, že i v současné době je pro mladou generaci kniha velmi aktuálním výtvarným prostředkem, který nachází své místo napříč obory, je vhodným výstupem pro umělce mnoha zaměření, jak dokládají i ateliéry, ze kterých studenti hlásili své práce. Kromě oborů zaměřených na grafický design, kresbu a ilustraci je studijní specializace účastníků mnohem rozmanitější a jejich studium zahrnuje obory, jako jsou např. fotografie, malířství, grafika, sochařství, video i performance.


Soutěž je zaměřena na kolektivní prezentaci autorských knih a dalších uměleckých knižních výstupů u nastupující generace s mezinárodním přesahem. Zároveň určitým způsobem zjišťuje aktuálnost autorské knihy a případný přechod média do digitální sféry. Z tohoto hlediska se ovšem v rámci soutěže jeví, že je kniha jako fyzický předmět

u mladé generace stále upřednostňovanou podobou.


Julie Kačerovská

kurátorka výstavy

Comments


bottom of page