top of page
  • Obrázek autoraaktuality

BookVision / vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže

Ateliér knižního designu Fakulty umění Ostravské univerzity pořádá první ročník mezinárodní studentské soutěže reflektující autorskou knižní tvorbu. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v rámci vernisáže ve středu 25. 5. 2022 v 17 hodin

v Galerii Fakulty umění Ostravské univerzity. Výstava potrvá do 17. června 2022.

Soutěž BookVision má za cíl prezentovat studentskou tvorbu autorských knih v nejširším slova smyslu, ale také knih-objektů a dalších knižních artefaktů, které pojímají knihu jako médium pro volnou uměleckou tvorbu. Ambicí soutěže je stát se pravidelnou přehlídkou studentské tvorby, jež umožní mezinárodní srovnání, setkání děl, jejich autorů

a vzájemnou inspiraci.


Výstava prezentuje výsledky prvního ročníku mezinárodní studentské soutěže BookVision. Do soutěže se zapojili studenti z většiny českých vysokých uměleckých škol z České republiky. Zúčastnili se také studenti ze Slovenska a Polska. Studenti přihlašovali své práce do tří kategorií; autorská kniha, kniha-objekt a virtuální kniha. Do soutěže bylo přihlášeno 36 děl, z nichž odborná porota vybrala pro výstavu 29 knižních artefaktů. Vítězové jednotlivých kategorií a další ocenění budou vyhlášeni v rámci vernisáže v Galerii Fakulty umění (GAFU).Autorské knihy, tedy knihy, jež jsou pojímány jako prostor pro volnou uměleckou tvorbu, jsou nedílnou součástí umělecké scény od 60. let 20. století. Jsou médiem, které se za léta nejen nevyčerpalo, ale zdá se, že spíše zažívá rozmach a stává se uměleckým výstupem mnoha mladých autorů napříč obory. Mezinárodní soutěž BookVision vytváří platformu pro vzájemnou konfrontaci tvorby autorských knih nastupující generace z vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult.


V minulosti se konalo 11 ročníků soutěže Fenomén kniha, již organizovala docentka Blanka Růžičková z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Po odmlce a v nové podobě přebírá BookVision štafetu organizace soutěže.


BookVision

25. 5. – 17. 6. 2022

Vernisáž a vyhlášení 25. 5. 2022 v 17 hodin.

Galerie Fakulty umění (GAFU)

Českobratrská 16, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Kurátorka: Julie Kačerovská

Grafický design: Jakub Konvica

Technické řešení: Marek FranzVýstava se koná pod záštitou Fakulty umění Ostravské univerzity a je finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR a statutárním městem Ostrava.

Comments


bottom of page