top of page
  • Obrázek autoraaktuality

Mezinárodní studentská soutěž BookVision

Ateliér Knižní design Fakulty umění Ostravské univerzity vyhlašuje 1. ročník

mezinárodní soutěže reflektující uměleckou knižní tvorbu studentů vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult.Studenti mohou přihlašovat své práce vytvořené v letech 2020–2022 do tří kategorií:

  1. Autorská kniha

  2. Kniha-objekt

  3. Virtuální kniha

Soutěž má za cíl prezentovat studentskou tvorbu autorských knih v nejširším slova smyslu, ale také knih-objektů a dalších knižních artefaktů, které pojímají knihu jako médium pro volnou uměleckou tvorbu. Ambicí soutěže je stát se pravidelnou přehlídkou studentské tvorby, umožnit mezinárodní srovnání umělecké knižní tvorby v oblasti autorské knihy, knižních objektů, digitálních a interaktivních knih a také zprostředkovat vzájemné setkání děl a inspiraci.

Přihlášky a fotodokumentaci zasílejte elektronicky do 15. 4. 2022 na e-mail julie.kacerovska@osu.cz.

Přihlášené práce posoudí odborná porota, jež v každé kategorii vybere jednu vítěznou práci a užší výběr prací na výstavu, jež se bude konat v Galerii Fakulty umění Ostravské univerzity od 25. 5. do 17. 6. 2022.BookVision-přihláška a podmínky
.docx
Download DOCX • 20KB

Comments


bottom of page