top of page
  • Obrázek autoraaktuality

Vyhlášení grafiky roku 2021

Nadace Hollar vyhlásila 28. ročník Grafiky roku. Termín odevzdání přihlášek

a prací vytvořených v roce 2021 je do 31. 1. 2021. Do soutěže se mohou přihlašovat studenti i ostatní tvůrci bez omezení. V rámci soutěže existuje samostatná kategorie pro autorské knihy. Výstava oceněných prací a vybraných děl proběhne od 31. 3. do 30. 4. 2022 v Karolinu v Praze.

Grafika roku je významnou celostátní přehlídkou aktuální grafické tvorby v České republice. Soutěže, jež je pořádána od roku 1994, se každý rok účastní stovky umělců všech generací. Cílem soutěže je zpřístupnit aktuální grafickou tvorbu veřejnosti i samotným umělcům různého zaměření, aktivovat a motivovat umělce k tvorbě a sdílení své práce v rámci veřejné soutěžní přehlídky.


Ambasadory pro rok za rok 2021 se stali výtvarníci Petr Nikl, Jakub Špaňhel, Lenka Falušiová a Petr Sís.


Soutěžní kategorie:

Kategorie A – velký formát

Kategorie B – malý formát

Kategorie C – studentské práce

Kategorie D – Autorská kniha


Ocenění:

Cena Vladimíra Boudníka

Cena Simeony Hoškové

Cena za tisk z výšky

Cena za tisk z hloubky

Cena za litografii

Cena za serigrafii

Cena za počítačovou grafiku


Více na hollar.cz

Comments


bottom of page