top of page
Literatura: Autorská kniha

ABOT, Artists‘ Books on Tour, Artist Competition and Mobile Museum (katalog výstavy), MAK Vienna, MGLC Ljubljana, UPM Prague, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2011
Appy, Fréderic: Nixe, Zpochybnění a oslava knihy, Paříž, 1985
Bläter und Bücher – aktuelle Papierkunst aus Tschechien (katalog výstavy), Stätdtische Galerie
Villa Zanders, Bergisch Gladbach, 2005
Castelman, Riva: A Century of Artists Books, The Museum of Modern Art, New York, 2002
Deinert, Katja: Künstlerbücher: historische, systematische und didaktische Aspekte, Kovač, 1995
Drucker, Joanna: The Century of Artists Books, Granary books, New York 1995

Foulon, Pierre-Jean (ed.): D‘une livre l‘autre, Musée royal de Mariemont, Morlanwelz, 1987
Foulon, Pierre-Jean (ed.): Feerie pour un autre livre, Musée royal de Mariemont, Morlanwelz, 2000
Horáček, Radek (ed.): Fenomén kniha, Výtvarná výchova a umění knihy, Masarykova univerzita a nakladatelství Albert, Brno 2008
Hubert, Renée Riese/Hubert, Judd D.: Cutting Edge of Reading: Artists‘ books, Granary Books,U.S., 1998
Johnson, Robert Flynn: Artists Books in the modern Era 1870-2000, London, 2001
Jury, David: Book art Object, Codex Foundation, California 2008

Kačerovská, Julie (ed.): Kniha - objekt ve veřejném prostoru. Kniha jako forma umění, Edice Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, Brno, 2013
Klima, Stefan: Artists Books: A Critical Survey of the Literature, Granary Books 1998
Koller, Gabriele/ Zeiller, Martin: Künstlerbücher/ artist’s books. Zwischen Werk und Statement. Wien: Universität für angewandte Kunst Wien, 2001
Krén, Matěj: Knižní příbytky (katalog), Borgis, Praha-Bratislava 2004
Lauf, Cornelia/Phillpot, Clive: Artist/Author Contemporary Artists‘ Books, Art Publishers, 1998
Listování-moderní knižní kultura ve sbírkách muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2009
Malerbücher, Künstlerbücher, die Vielseitigkeit eines Mediums in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Neues Museum Weserburg in Köln, Bremen, 2001
Moeglin-Delcroix, Anne: Esthétique du livre d‘artiste (1960-1980), Paris, Jean-Michel Place/Bibliothèque nationale de France, 1997
Moldehn, Dominique: Buchwerke, Verlag für moderne Kunst Nürnberg, 1996

Renotiére, Gina (ed.): Fenomén Ateliér papír a kniha. Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana (katalog výstavy), Muzeum umění Olomouc, 2016
Rezek, Petr: Tělo věc a skutečnost (kap. Kniha objektem?), Ztichlá klika, Praha 2010
Rothenberg, Jerome: A Book of the book: Some Works and Projections about the Book and Writing, Granary books, New York 2000
Stewart, Garrett: Bookwork: Medium to Object to Concept to Art, The University of Chicago Press, 2011
Trienále umenia knihy Martin 2010, Turčianska galéria v Martine - Žilinský samosprávny kraj, 2011
Valoch, Jiří: Umělecké experimenty a proměny knihy (In: Literárněvědné studie), sborník University Jana Evangelisty Purkyně, Brno 1972
Wallace, Eileen: Masters: Book Arts: Major Works by Leading Artists, Lark Crafts, New York 2011

 


Samizdaty


Büchler, Pavel: Kniha o knize, kniha v knize, 1980
Büchler, Pavel: Psaní o knize, 1980
Carion, Ulises: Nové umění jak dělat knihy, 1977 (přel. G. Pospíšilová, orig. In: Kontexts – a review of visual/experimental poetry and language art, č. 6-7, 1975)
Čeliš, Jan K.: Myšlení v knižní formě (Poznámky k autorské knize)
O knihách: interview P. Rezka s P. Büchlerem, M. Knížákem, J. H. Kocmanem a M. Pallou, Brno 1978-1980
Šejn, Miloš: Autorské knihy - Artists‘ books (1987?)
Valoch, Jiří: Autorské knihy českých autorů, 1981

 


Periodika

 

Autorská kniha, Flash Art, No. 53, Vol. XIV 2019
Carrion, Ulises (přel. Gerta Pospíšilová): Nové umění jak dělat knihy. In: Kontexts – a review of visual/experimental poetry and language art, č. 6-7, 1975
Conzenová, Ina: Autorské knihy projekty. In: Grapheion č. 3-4, 1997
Čančíková, Darja: Kniga chudožnika, In: Art & Antiques, č. 2 (2011), s. 38-41

Foulon, Pierre-Jean: Umění a kniha, In: Grapheion, č.3-4 (2000), s. 24-33
Kuncová, Karen: Palčivá otázka – autorská kniha. In: Grapheion č. 2, 1999
Wierczorek, Dieter: Možnost čtení světa. In: Grapheion č. 3-4, 1997


Dizertační práce

 

Kačerovská, Julie: Kniha - objekt ve veřejném prostoru, FaVU VUT v Brně, 2013
Renotiére, Gina: Autorská kniha-střet tradice a experimentu, FaVU VUT v Brně, 2009
 


Diplomové práce


Horníková, Katarína: Autorská kniha, kniha ako objekt, Prešovská univerzita v Prešově, 2010
Hrivňáková, Zuzana: Autorské fotografické knihy, FaVU VUT v Brně, 2007
Mikovčáková, Michaela: Autorské knihy a knihy-objekty Dezidera Tótha, FaVU VUT v Brně, 2011
Špičáková Kulišťáková, Blanka: Autorské knihy Pavla Büchlera, FaVU VUT v Brně, 2005
Valášková, Kateřina: Toto není kniha, interpretace knihy v současném výtvarném umění, FaVU VUT v Brně, 2012 

bottom of page