top of page

Kniha jako forma umění

Kabinet papír a kniha FaVU VUT v Brně pořádal v roce 2012 v Domě umění města Brna přednáškový cyklus Kniha jako forma umění, do tohoto cyklu byli zváni čeští i zahraniční umělci a teoretici, kteří

se ve svých aktivitách zabývají autorskou knihou, knihou-objektem, akcemi s knihou, instalacemi

z knih nebo poetikou a filosofií knihy obecně. Dohromady tento cyklus tvoří význačný přehled

v oblasti autorské knihy a jejích přesahů, který do jisté míry nahrazuje chybějící literaturu v českém jazyce v tomto oboru.

Cyklus byl finančně podporován Fondem rozvoje vysokých škol MŠMT ČR.

Hlavní řešitelka projektu: Julie Kačerovská

Spoluřešitelé: Jiří H. Kocman, Luděk Skočovský

bottom of page