top of page
Literatura: Paper Art

100 x Papier, eine Auswahl aus der Sammlung Papier als kunstlerisches Medium, Stadtische Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach, 2004
Bläter und Bücher – aktuelle Papierkunst aus Tschechien (katalog výstavy), Stätdtische Galerie
Villa Zanders, Bergisch Gladbach, 2005
České umění papíru, Institut průmyslového designu, Praha 1985
Horová, Anděla: ...a poletíme dál., Výstavní síň Mánes, Praha 2000
Janoušek, Ivo: Papiriál‚ 90., Chodovská tvrz, Praha 1990
Kocman, Jiří H.: Médium papír. 2. vyd., VUTIUM, Brno 2004
Müllerová, Štěpánka (ed.): Mezi tradicí a experimentem, Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc, 1997
Only paper? Papier als künstlerisches Medium, Der städtischen Galerie Villa Zanders, 1992
Papier Global - Global Paper 2, International Paperart Triennale (katalog výstavy), Birgitta Petschek-Sommer, Ulrike Schwarz, Deggendorf 2012

Renotiére, Gina (ed.): Fenomén Ateliér papír a kniha. Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana (katalog výstavy), Muzeum umění Olomouc, 2016
Schmidt, P., Stattmann, N.: Unfolded - paper in design, art, architecture and industry, Springer Verlag, 2009


Diplomové práce


Homoliak, Dušan: Papír v sochařské tvorbě, FaVU VUT v Brně, 2009
Horáková Zábršová, Veronika: Papír v rukou umělců, Paper Art v Čechách a jeho variace, FaVU VUT v Brně, 2010
Rybníček, Tomáš: Papír jako médium prostorové tvorby v českém výtvarném umění, FaVU VUT v Brně, 2010


 

bottom of page