top of page
Paper Art

Tento výtvarný směr můžeme česky pojmenovat „umění papíru“. Tímto termínem je označována umělecká tvorba, jež v papíru jako materiálu objevila inspiraci a potenciál. Počátky Paper Artu spadají do 70. let

20. století a je aktuální dodnes. Narozdíl např. od grafiky nebo kresby, kde papír sehrává vedlejší roli jako podklad, Paper Art chápe papír jako prostředek pro dílo samotné. Specifické vlastnosti papíru jako např. lehkost, čistota, subtilnost, absorpční schopnost, možnost substanciální přeměny a recyklace, sériovost, snadná tvarovatelnost, paměť papíru.. aj. poskytují umělcům značnou šíři kreativity a inspirace, jež sublimuje v práci s papírovinou, paper mache, koláží, v tvorbu autorských ručních papírů, objektů a knih.

V českém prostředí patří k významným představitelům Paper Artu např. Eva Kmentová, Adriena Šimotová, Jiří H. Kocman, Jan Činčera, členové skupiny Papiriál (zal. 1990) - Josef Hampl, Svatopluk Klimeš, Jiří Látal, Eduard Ovčáček


(JK)

bottom of page