top of page

Site specific Art v MZK v Brně

Série site specific realizací českých výtvarných umělců v Moravské zemské knihovně v Brně byla koncipována jako otevřený projekt.

Umělci dostali k dispozici prostor knihovny a bylo pouze na nich, který veřejně přístupný prostor zvolí, jakým způsobem na něj zareagují a které výtvarné médium použijí. Každé dílo bylo vytvořené speciálně pro prostor knihovny, bylo jeho reflexí, zároveň impulzem a inspirací pro autory. Výtvarné intervence se nacházely mimo obvyklé tradiční výstavní prostory a plochy a návštěvníci knihovny s nimi mohly přijít do kontaktu náhodně a nečekaně. Realizace se postupně obměňovaly, jednotlivá díla byla v knihovně k vidění po dobu dvou až tří měsíců.

Byly realizovány tři projekty, od června 2019 je projekt pozastaven z důvodu rekonstrukce knihovny.

Kurátorka: Julie Kačerovská

bottom of page