top of page

Monogramista T.D: Klubíčko milovníků autorské knihy

(16. 10. 2012, Dům umění města Brna)

Dezider Tóth (*1947) je slovenský konceptuální umělec, jenž od roku 1997 vystupuje pod pseudonymem Monogramista T. D, patří ke klíčovým osobnostem slovenské výtvarné scény

2. pol. 20. stol. V jeho díle je kniha spojena s konceptuálním a akčním uměním, objektem, instalací, prací se slovem a obrazem.

Úryvek z přednášky:

Toto je tá otázka: Prečo som sa tvorbe autorských kníh venoval nesystematicky, zato ale neodbytne.

Toto konštatovanie mohlo by byť čítané ako zlyhanie, pokiaľ by zlyhanie nepatrilo medzi autorské stratégie.

A toto porozumenie ma rozradostilo natoľko, že som v pýtaní pokračoval. Porozumel som, kto sa pýta.

Nie ja, ale vytvorené objekty sa chceli dopátrať, prečo tomu tak bolo. A keď som sa spätne pozrel na to,

čo som vytvoril, tak nejako sa mi z toho vylúplo, že museli existovať dôvody, prečo sa isté východiskové uvažovania nenasmerovali do výslednej podoby maľby, inštalácie, či objektu, ale vyvolili si podobu autorskej knihy. Odpoveď som našiel v tom, že vznik viacerých autorských kníh podmienil istý môj osobný príbeh.

bottom of page