top of page

Pavel Büchler: Konceptuální paradox
(11. 12. 2012, Dům umění města Brna)

Pavel Büchler (*1952) je původem český konceptuální umělec a teoretik žijící od roku 1981 ve Velké Británii. Od 70. let patří k významným osobnostem autorské knihy, ovlivněn je zejména konceptuálním a akčním uměním. Knihy pojímá jako své „privátní záznamy o umění“ a tedy jako prostředek

k porozumění umění.

Úryvek z přednášky:

Kniha samotná pro mě není forma umění, ale spíš něco jako forma svobody, ve které umění (umění, jak je chápu já, speciálně konceptuální umění) může být osvobozeno přesně od toho striktního požadavku formy, který si vyžaduje takové prostředí jako například galerie nebo další konvenční způsoby prezentace. Ne, že by prezentace umění formou knihy nebyla konvenční, ale ta počáteční myšlenka, která vedla řadu umělců

k tomu, aby experimentovali s uměním, které vyhovuje formátu knihy, je myšlenka, která osvobozuje umělecké dílo od celé řady formálních požadavků.

bottom of page