top of page

Pierre-Jean Foulon: Autorská kniha - sbírky a teorie

(27. 11. 2012, Dům umění města Brna)

Pierre-Jean Foulon (*1948) je předním belgickým teoretikem umění knihy, přes třicet let působil jako kurátor sbírky starých i moderních knižních tisků v Královském muzeu v Mariemontu v Belgii, kde za svého působení uspořádal řadu výstav autorských knih a knih-objektů. Působí jako profesor na univerzitě v Liège.

Úryvek z přednášky:

Zdálo by se, že rozlišení mezi „autorskou knihou“ a „knihou-bibliofilií“ je naprosto jasné. Přesto však tomu tak není ani zdaleka. V oblasti propojení umění a knihy existuje celá škála tvorby, v níž je někdy obtížné oddělit radikálním způsobem díla, jež bychom mohli považovat za „autorskou knihu“, od těch, která by patřila mezi „knihy-bibliofilie“... Autorská kniha si tedy v tomto novém kontextu, jenž se otvírá celistvému souboru lidských činností, může vybrat pro svou uměleckou tvorbu témata jak z každodenního života v celé jeho všednosti, tak témata tradičnější. Na stránky „autorských knih“ jsou tak povolávány soubory z banálního, snového, bohatého či podprůměrného života.

bottom of page