top of page
  • Obrázek autoraaktuality

Jiří Kolář: Slovník metod

Do 27. 2. 2022 probíhá v muzeu Kampa v Praze výstava Jiřího Koláře, jež představuje na 160 děl ze sbírky Jana a Medy Mládkových a z firemní sbírky Pražské plynárenské. Název výstavy odkazuje k publikaci, již Kolář vydal v roce 1991 a jež představovala v abecedním pořádku 110 metod tvorby papírových koláží.


Mnohá díla z této výstavy byla prezentována také na Kolářově výstavě v Guggenheimově muzeu v roce 1978, kterou pomohli uspořádat manželé Mládkovi, se kterými pojilo Koláře osobní přátelství pro něž snad později odkázal muzeu Kampa významnou část svých děl a své vlastní umělecké sbírky.


Jiří Kolář je autorem až neuvěřitelného množství kolážových technik, jež sám vymyslel

a dal jim také originální název (např. muchláž, roláž, proláž, chiasmáž, margitáž a mnoho dalších).Kolář byl neuvěřitelně systematickým až vědeckým tvůrcem, badatelem a objevitelem mnoha nových přístupů výtvarné práce s papírem, byť na některé metody přišel vlastně náhodou. Například jedna technika údajně vznikla přes nespokojenost s vlastním básnickým výtvorem, neboť Jiří Kolář byl také básníkem. Napsanou báseň Kolář zmačkal a zahodil a po nějaké době v ní v této podobě našel východisko pro výtvarnou tvorbu – techniku muchláže.Výstava prezentuje Kolářovu tvorbu právě na zakladě kategorií, jež si sám vytvořil

a definoval v uvedené publikaci Slovník metod, jejíž vydání podpořila svého času Pražská plynárenská a jež vyšla v nakladatelství Revue K. Výstava samotná je poměrně komorní. Kolářovy koláže se nacházejí ve dvou místnostech muzea a z technik jsou zastoupeny pouze některé – zejména ty známější. Nelze tedy od výstavy očekávat komplexnější seznámení s dílem Jiřího Koláře a to ani skrze klíč, který se zprvu k výstavě nabízel – tedy zmiňovaná publikace Slovník metod, kdy zůstává u soupisu metod v úvodu výstavy.


Jiří Kolář patří dozajista ke klasikům českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století, který není kritiky a kurátory opomíjen, spíše naopak v českém prostředí je velmi dobře známý a i díky tomu proniká povědomí o jeho práci i do zahraničí (např. nedávná výstava v Rakousku).
Foto a text: Julie Kačerovská

Comments


bottom of page