top of page
  • Obrázek autoraaktuality

Open Call: Grafika roku 2023

Nadace Hollar vyhlásila 30. ročník Grafiky roku. Termín odevzdání přihlášek

a prací vytvořených v roce 2023 je do 31. 1. 2024. Do soutěže se mohou přihlašovat studenti i ostatní tvůrci bez omezení. V rámci soutěže existuje samostatná kategorie pro autorské knihy. Výstava a doprovodné akce jubilejního ročníku

se uskuteční na Pražském hradě.Grafika roku je významnou celostátní přehlídkou aktuální grafické tvorby v České republice. Soutěže, jež je pořádána od roku 1994, se každý rok účastní stovky umělců všech generací. Cílem soutěže je zpřístupnit aktuální grafickou tvorbu veřejnosti i samotným umělcům různého zaměření, aktivovat a motivovat umělce k tvorbě a sdílení své práce v rámci veřejné soutěžní přehlídky.


Soutěžní kategorie:

Kategorie A – velký formát

Kategorie B – malý formát

Kategorie C/A – studentské práce velký formát

Kategorie C/B – studentské práce malý formát

Kategorie D – Autorská knihaComments


bottom of page