top of page

 Dopisy za války z let 1940-1944

Poznámka: Originály dopisů se nacházejí v Moravském zemském muzeu v Brně. Naše rodina má k dispozici černobílé kopie. Některé strany byly okopírované nedokonale (šikmo, chybějící kraje dopisů). Chybí dopisy ze Lhoty z roku 1941.

bottom of page